Vores ydelser

Grundlaget for en succesrig opstart i Tyskland er et partnerskabslignende samarbejde, hvor nøgleordene er fleksibilitet, transparens, fair honorar og personlig kontakt.

 

Tyskland rummer et enormt potentiale for danske virksomheder, men det er også et stort land, og derfor er det nødvendigt at segmentere markedet ( bla også geografisk ) og gå målrettet til værks. Her kan du læse mere om det tyske marked.

 

Tyske kunder forventer ofte tingene på den måde, de er vant til – og derfor kan danske virksomheder med stor fordel få eksportrådgivning i starten, så de undgår de værste hurdler.

Kontakt os her for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi hjælper gerne med følgende:
Planlægning og analyse

Analyse af det tyske markedet med udgangspunkt i din virksomhed
Her ses på: Markedssegmenter, målgrupper, konkurrenter, potentiale osv.


Udarbejdelse af forretningsplan

Strategi og handlingsplan for markedsopstart:

 

USP, positionering og målgruppe definition:

Formulering af tilbud til kunder og marked;

 

Fastlæggelse af, hvad de unikke selling points er; hvordan I ønsker Jeres virksomhed positioneret, og hvordan markedstilbuddet differentierer sig fra konkurrenternes;

Målgruppedefinering

Marketing og reklame:

 

Identifikation af relevante kommunikationskanaler

 

Styring af Offline-, Online- und Social-Media aktiviteter

 

Udarbejdelse af mediaplan – alt fra indhentning af tilbud til booking osv

 

Kreativ virkeliggørelse i grafik og tekst – fx udarbejdelse af tysk brochure

Udvælge passende reklamemidler osv.

PR og begivenheder:

 

PR-Aktiviteter

Organisering af lanceringsevent osv.

Team & Locations søgning:

Hjælp til at søge sælger, agenter og andre partnere;

Evt. hjælp til at søge lokaler 

Kontakter og partnervirksomheder

Gennem samarbejde og gode kontakter til en bred vifte af partner-firmaer kan vi bistå Jer i alle spørgsmål, ligesom vi – hvis nødvendigt - kan knytte kontakt til erfarne specialister som fx advokater, ejendomsmæglere, reklame- og mediebureauer......  

TyskPilot rådgiver og understøtter Jer i realiseringen af de definerede aktiviteter; vi søger konstruktive løsninger og hjælper Jer forbi hurdlerne.

 Vor hjælp kan begrænses til en ren starthjælp, eller vi kan bistå Jer med opfølgning indtil de første milepæle er opnået, og I har en velforankret forretning.  Stabilitet og vedholdenhed er nøgleord for at trænge igennem på det tyske marked.  

Kontakt os for en uforpligtende snak her. 

Vi glæder os til et kommende samarbejde.