top of page
Geräumiges Büro

Vores Ydelser

Grundlaget for en succesrig opstart i Tyskland er et partnerskabslignende samarbejde, hvor nøgleordene er fleksibilitet, transparens, fair honorar og personlig kontakt.

 

Tyskland rummer et enormt potentiale for danske virksomheder, men det er også et stort land, og derfor er det nødvendigt at segmentere markedet ( bla også geografisk ) og gå målrettet til værks. Her kan du læse mere om det tyske marked.

 

Tyske kunder forventer ofte tingene på den måde, de er vant til – og derfor kan danske virksomheder med stor fordel få eksportrådgivning i starten, så de undgår de værste hurdler.

Kontakt os her for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Analyse af målgruppen

Hvem vil vi have fat i?

Analyse af det tyske marked med udgangspunkt i din virksomhed;  Her ses på: 

Markedssegmenter, målgrupper, konkurrenter, potentiale osv.; Målgruppedefinering

USP og positionering

Strategi og handlingsplan for markedsopstart:

Formulering af tilbud til kunder og marked;

Fastlæggelse af unikke selling points; hvordan I ønsker virksomheden 

positioneret, og hvordan markedstilbuddet differentierer sig fra konkurrenternes;

Tonalitet og valg af reklamemedier

Ifølge den definerede målgruppe skal tonen bestemmes: klassisk, ungdommelig, seriøs.... 

Kreativ virkeliggørelse i grafik og tekst:

fx udarbejdelse af tysk brochure, reklamer, radio spots, plakater mv.

​Udvælge passende reklamemidler osv.

Budget plan

Med udgangspunkt i dit budget laver vi i fælleskab en plan for, hvordan din investering kan optimeres og give det bedste resultat.

Samtidig aftales i hvilket omfang du ønsker Tyskpilot skal tage vare på effektuering af mediaplan, udarbejdelse af salgsmateriale og kontrol af, at budgettet overholdes.

Identifikation af relevante kommunikationskanaler

Styring af Offline-, Online- und Social-Media 

aktiviteter; Udarbejdelse af mediaplan – alt fra indhentning af tilbud til booking osv;

PR-Aktiviteter; Organisering af lanceringsevent osv.

Hjælp til at søge sælger, agenter og andre partnere;

Tidsplan

Ud fra hvornår du ønsker opstart i Tyskland, udarbejder vi i fælleskab en realistisk tidsplan, der tager hensyn til de nødvendige skridt op til lancering. 

Der kan fx være myndighedsgodkendelser eller salgsmateriale, som bør være på plads først.

Det er vigtigt, at være sikker på kunden får en god førstegangsoplevelse.

Oversættelse

Dansk-tysk | Tysk-dansk
Vi oversætter alt dit materiale til perfekt tysk

Kontakter og partnervirksomheder

Gennem samarbejde og gode kontakter til en bred vifte af partner-firmaer kan vi bistå Jer i alle spørgsmål, ligesom vi – hvis nødvendigt - kan knytte kontakt til erfarne specialister som fx advokater, ejendomsmæglere, reklame- og mediebureauer......  

TyskPilot rådgiver og understøtter Jer i realiseringen af de definerede aktiviteter; vi søger konstruktive løsninger og hjælper Jer forbi hurdlerne.

 Vor hjælp kan begrænses til en ren starthjælp, eller vi kan bistå Jer med opfølgning indtil de første milepæle er opnået, og I har en velforankret forretning.  Stabilitet og vedholdenhed er nøgleord for at trænge igennem på det tyske marked.  

Hvad koster hjælpen?

Hos os betaler du ikke for en dyr kontoradresse og en stor administration, men får fuld ydelse for hver times forbrug.

Vi tilbyder en timepris på 750,- kr – som regel vil vi dog give Jer en fast pris, inden vi går i gang, ud fra et estimat over tidsforbruget.

 

Vi forstår en del dansk, men kommunikerer helst på engelsk.

Kontakt os for en uforpligtende snak her. 

Vi glæder os til et kommende samarbejde.

bottom of page